Zapisy do żłobka


Rekrutacja dzieci

Żłobek prowadzi zapisy przez cały rok kalendarzowy.

Dzieci przyjmowane są w miarę wolnych miejsc, do odpowiednich grup wiekowych.

O przyjęciu dzieci do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń, przy zachowaniu zasady, że pierwszeństwo mają dzieci posiadające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka lub Przedszkola FANTAZJA.

Adaptacje

Dzieci zapisane do naszego Żłobka, rozpoczynające edukację od września, mogą uczestniczyć wraz z rodzicami w tygodniowej, bezpłatnej adaptacji.

Zajęcia odbywają się w czasie ostatniego tygodnia sierpnia w godzinach 9:00-10:00

Podczas dni adaptacyjnych dziecko spędza czas na żłobkowym placu zabaw na tarasie z rodzicem, przyzwyczajając się do nowego otoczenia i stopniowo zyskując poczucie bezpieczeństwa.

Zajęcia obejmują tydzień regularnych jednogodzinnych spotkań z rodzicami. Jeśli pogoda nie pozwoli na adaptacje na świeżym powietrzu, wtedy dzieci zapraszane będą na godzinkę adaptacji do Sali.

Jeżeli dziecko dojdzie do placówki w ciągu roku, wtedy adaptacja również odbywa się w Sali żłobkowej wraz z nauczycielami i rówieśnikami, zachęcamy wtedy do stopniowego wydłużania czasu pobytu dziecka w żłobku.